17 April 2018 | Suara Muria

KOPI MURIA

Ngenteni Tahun 2030

  • Dening Alman ED

LINGGEH  lenger-lenger neng dingklik dawa warung angkringane Giyanto Mataram ngisor ringin pojok lorwetan Alun-alun Simpanglima Pati, jan-jane ngono kuwi odhak tahu dilakoni cah mahasiswa, Usro Ujrus. Nek merga wong sing diceluk Bos, ya pengacara ngisor ringin Agung Widodo merga bengi iku odhak teka neng warung kono, kok dudu iku masalahe. Mula polahe cah ujrus sing ngono kuwi gampang ditebak karo bintang tamu dagelan Markonyik.

Dasar dagelan nek padon ya angger mlotek cangkeme, Markonyik wis ngadeg neng mburine dingklik sing dienggo linggih cah ujrus kuwi, karo drijine tangan tengen ndudal-ndudul wetenge cah kuwi. ”Lahapa, Sro kok mbok pikir ngantek mbetotong, wong tahun 2030 iku ijeh 12 tahun utawa ijeh sewindu punjul 4 tahun.

Mbesok nek wis tutug tahun kuwi, umurem iku paling-paling legek 35 tahun, masa depanem ya ijeh dawa lha lah apa karo pernyataanne wong kenthuk-kenthuk sing lagek dha seneng ngipi iku mbok grantesi?”

Ngono iku mau awitane padonane dagelan Markonyik, ya sing uga didungokna karo bakul toplek Yanto Topi lan bakul warung angkringan, Giyanto Mataram. Merga bengi iku emboh ana apa, warung angkringan kuwi ndelalah ancen sepi, odhak koyok biasane, mula Markonyik terus melok linggeh jejer siseh tengene cah ujrus kuwi.

Dasar dagelan ancen senengane padon, lagek hae Usro Ujrus unjal ambegan, Markonyik wis padon meneh ngene, ”Nek aku Sro, sakiki odhak sah melok politikpolitikan, kluliahem cepet dibarna, terus luru gaweyan neng perusahaan minyak sing bayarane gedhe,” Tutuge meneh, mengko nek bayaran entukem nyambut gae sepuluh tahun wis nglumpuk, terus siap-siap tuku lemah, sing wis ana sertipikate.

Diarani iku sertipikat ngibul, ya odhak apa-apa merga nek tuku lemah kok wis ana sertipakate iku menang ayem, merga nek wis nduwe lemah dhewe isa mbok enggo usaha apa hae. Dadi nek mengko republik dhewe iki Tahun 2030 ancen sida bubar, kowe wis menang ayem isa mbukak usaha dhewe.

Marga nek republik iki ancen bubar, mesti hae negara iki odhak ada pegawene meneh, odhak ana tentarane, ya mesti hae odhak ana polosine lan ya odhak ana Satpole. Sing penting kowe odhak sah nduwe donya mberah-mberah, cukup isa mbok nggo mangan sakanak bojoem hae. Marga nek donyaem kemberahen mesti malah entek dirampok karo kecu-kecu, terus kowe ape lapor sapa?

Apa meneh nek ancen sida negara iki bubar, kowe ya wis odhak nduwe Pak RTapa Pak RW, apa meneh Hansip. RT lan RW-em, ya cukup RT 0 RW0, mula angger wong kudu isa mandiri lan berdikari ngrumat uripe dhewe-dhewe. Sing isa ngono iku muk kaum tani, nglintir tibane neng dagelan, iku hae nek wongwong sing wis odhak nduwe negara ijeh butoh tontonan dienggo hiburan.

Cah mahasiswa Usro Ujrus, sing awit mau meneng njegideg dheleg-dheleg, terus mbengok banter, ”Prek.....prek....prek....iku padonane wong tukang ngipi, karepe ngono ape ngranggeh lintang namek odhak tahu keturutan. Nek aku tetep, NKRI harga mati, China karo Amerika ape perang, ya peranga kono, wong iku neng cerita novel hae.” Genten takokane dagelan Markonyik, ”Lha nek wis weroh iku muk cerita fiksi saka novel ”Ghost Fleet” lahapa mbok pikir dlongap-dlongop awit mau?”

Saurane Ujrus, ”Aku iki odhak mikir Tahun 2030 iku tutuge kapan, namek aku sebagai cah enom muk nyebut kebangeten, kok ana wong-wong sing wis daplok gerang pongkrang neng republike dhewe iki nyontoni sing odhak apik.” Genten dagelan kuwi malah mbalik takon, ”Nyontoni odhak apik piye, wong ape padon apa hae ya entuk. Iki negara demokrasi Sro, nek urusan padon siji lan sijine odhak padha iku odhak ana larangan merga undang-undange malah menjamin.”

Odhak Ngandel

Saurane cah ujrus ya tetep odhak gelem kalah, ”Lha nek wis nduwe negara sing demokratis, lha lahapa wong hare sing kenthuk iku njupuk conto pemimpin kok malah Presiden Rusia Vladimir Putin. Iku harene presiden sing tegas, odhak plonga-plongo, negarane odhak nduwe utang, namek odhak madokna sing riil, Rusia iku sing bener dhak negara sosialis-komunis aaa....aaa, Pak Dagelan?”

Tutuge padonane cah mahasiswa kuwi, tah mangka sing jengene paham komunis neng negarane dhewe iki wis perketut tahun diilangi. Lha lah apa ijeh mbandingmbandingna presiden negarane dhewe karo presiden negara sing ijeh ngenggoni paham sosialis komunis.” Ngono iku nek didumuk karepe, padonane wong-wong kuwi odhak beda ijeh ngarepna uripe paham iku neng negarane dhewe.

Carane ya mberah malah para entek ngamek, nek ijeh kurang malah luru-luru piye cara liya sing isa ngridhu lan nggae gendrane republike dhewe iki. Wong rakyate republiki sejarahe dawa wani perang karo sapa hae, kok diwedenwedeni, Tahun 2030 mesti bubar.

”Mulane aku ngajak sakmberahe cah enom-enom untuk selalu menjaga NKRI dedngan harga yang tak bisa ditawar lagi, apa meneh nek odhak NKRI Harga Mati.” Ndungu padonane Usro Ujrus sing nganggo semangat makantar-kantar koyok bledeg wayah ketiga ngono kuwi, dagelan Markonyik malah ngguyu ngantek kepingkel-pingkel.

”Sro....Sro...., generasiem sak iki iku angel mbok ajak nglakoni hal-hal sing odhak isa memberi keuntungan pribadi.” Dagelan kuwi ya terus padon, generasi melenial iku egois merga komunikasine nganggo basa planet sing sakiiki diarani media sosial (medsos) namek perilakuni malah dadi asosial.

”Mulane nek padon ancen gampang, namek nek wis tutug sing jengene diajak nglakoni iku sing paling angel.” Diuneni ngono, Usro Ujrus tambah banter padonane, ”Kowe padon apa menilai cah enom sakiki iku ngono sah-sah saja Pak Dagelan.

Namek sikapku tetep NKRI Harga Mati, mula aku odhak ngandel nek negara iki mengko Tahun 2030 mesti bubar tak anggep hae ngipine wong kenthuk sing wis pikun.” Saurane dagelan Markonyik, ”Nak ancen iku wis dadi karepem malah tak palilahi lan tak pangestoni, Sro.” ”Koyok ketoprak hae leh Pak Dagelan, tak pangestoni,” ngono malah saurane cah ujrus kuwi karo disambi ngombe susu jahe pesenane sing wis adem merga ditenguk-tengukna awit ndek mau.

Namek dasar dagelan dipadoni cah mahasiswa ngono lah ya ijeh isa masal, ”Lho aja keliru entukem nganggep ketoprak iku yahana-yahene, odhak nyontoni sebab musababe kenapa negara iku kok isa bubar. Kowe kudu sinau sejarah, Sro. Wong awit zaman kerjaan, Majapahit hae sing wilayah kekuasaane sak Nuswantara hae isa bubar.” Terus tutuge meneh, ganti zaman kasultanan koyok Demak apa Pajang ya isa bubar.

Terus adege keraton ya anane ratu neng Tanah Jawa sing maune jengene Keraton Mataram ngantek dadi Ngayogjakarta Hadiningrat, ya tahu pecah sing sempalane dadi Surakarta Hadiningrat ngantek seprene ya ijeh edreg-edregan rebutan panguwasa. Cah mahasiswa Usro Ujrus ya tetep odhak gelem kalah, ”Iku merga status kekuasaane ijeh sistem kerajaan.

Namek nek republik iki odhak isa, wong aturane sing karep dadi penguwasane hae dipileh nganggo cara langsung, saka rakyat.” Mulane, nek karep dadi penguwasa neng republik iki kok odhak entuk palilahe rakyat sing mileh langsung, ya kudune dha nglenggana.

Odhak kok malah ngridoni, koyok isa miber-mibera marga apa, Gusti Allah iku odhak sare Pak Dagelan.” ”Lho kowe, kok tambah pinter Gus?” takokane dagelan Markonyik, sing langsung diasuari Usro Ujrus, ”Siapa dulu gurunya, ya Mag Gik,” sing dijawab karo bakul warung angkringan, Giyanto Mataram nanggo cara ngacungna jempol tangan tengene. Ndelok ngono, bakul toplek Yanto Topi malah ngguyu cengengas-cengenges.

”Gik, kowe sak iki ya nganggo jempol barang?” Namek sing nyauri malah Usro Ujrus, ”Lha....ya lah Pak Dagelan. Nek sak iki odhak melok njempol, iku jengene wis tertinggal jauh di belakang.” Saurane Dagelan Markonyik, ”Odhak apa-apa, wong jempol muk dienggo nggedebusgedebusan hae kok. Odhak gumun...,Gus aku.”(*)